Privacy verklaring

Stichting Brabants Mooiste vindt de privacy en de veiligheid van deelnemers erg belangrijk, waardoor uiterst zorgvuldig om wordt gegaan met persoonlijke informatie. De informatie die door jou aan ons wordt verstrekt zal dan ook vertrouwelijk worden behandeld. Om jouw aanmelding of bestelling bij ons zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal gegevens nodig.

Privacy verklaring Stichting Brabants Mooiste
Datum: 17 oktober 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Stichting Brabants Mooiste deze persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, locatiegegevens, (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer, een foto.

Stichting Brabants Mooiste verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Stichting Brabants Mooiste, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar deelnemersbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Stichting Brabants Mooiste dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Stichting Brabants Mooiste verkrijgt persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s en overige persoonsgegevens die aan Stichting Brabants Mooiste worden verstrekt.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Stichting Brabants Mooiste persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers,  overheidsinstanties of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Stichting Brabants Mooiste aan een wettelijke verplichting moet doen.
Stichting Brabants Mooiste zal je gegevens niet aan derden verkopen.

Bezoekersanalyse

Wij gebruiken analytische hulpmiddelen om bij te houden hoe je onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Deze tool maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning.

Links

Stichting Brabants mooiste heeft op deze website links opgenomen naar internetsites van derden. Stichting Brabants Mooiste is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Wij raden je aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je Stichting Brabants Mooiste verzoeken om de overdracht van je persoonsgegevens of kunt je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@brabantsmooiste.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Brabants Mooiste neemt de bescherming van  je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Brabants Mooiste maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Brabants Mooiste verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@brabantsmooiste.nl.

Kamer van Koophandel ‘s Hertogenbosch nr 72774436
E-mailadres: info@brabantsmooiste.nl

Stichting Brabants Mooiste kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 oktober 2018.