Voorwaarden deelname en gedragscode

 1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een geldig deelnamebewijs, dat je krijgt toegestuurd na aanmelding en betaling op deze website. Op de dag zelf zul je een zichtbaar te dragen deelname bewijs ontvangen.
 2. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 3. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en dienen zich als zodanig te houden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
 4. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
 5. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 6. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 7. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 8. De deelnemer heeft geen recht op restitutie indien het evenement door bijzondere externe omstandigheden waarbij naar mening van het bestuur de veiligheid of kwaliteit in het geding komt moet worden ingekort of geannuleerd.
 9. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 10. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van Brabants Mooiste.
 11. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.
 12. Voor, tijdens en na de toertocht maken wij foto- en video opnamen voor eigen gebruik op website en social media. Als je niet wilt dat je beelden worden gebruikt kun je dat aangeven in de organisatietent.

Door je in te schrijven als deelnemer verklaar je:

 • kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en je daaraan te houden.
 • er mee in te stemmen dat jouw personalia in voorkomende gevallen aan justitie kunnen worden overhandigd.
 • deel te nemen aan de toertocht op eigen risico.
 • over een voldoende gezondheidstoestand te beschikken die je mag verwachten voor het volbrengen van deze toertocht.
 • over deugdelijk materiaal te beschikken.

Algemene voorwaarden webshop

 1. Wielerkleding besteld in de webshop bij stichting Brabants Mooiste wordt op bestelling gemaakt. Bestellen, annuleren of wijzigen kan tot 1 juli 2024.
 2. Kopers zijn zelf verantwoordelijk de juiste maat te kiezen. Bij het product staat een maattabel en meet instructies om er zeker van te zijn dat u de juiste maat kiest.
 3. De bestelde kleding kan door Stichting Brabants Mooiste uitgereikt worden voor de start op 1 september 2024. Kleding wordt dus niet opgestuurd naar de koper.
 4. Mochten er tijdens het overhandigen van de kleding blijken dat kleding niet voldoet aan de kwaliteitseisen dan zal Stichting Brabants Mooiste, samen met de leverancier van de kleding trachten een alternatief shirt aan te bieden of in het uiterste geval het aankoopbedrag terug storten.